Fotografije

Proslava ob dnevu enotnosti in samostojnosti (GŠSK, OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji)