• 03 759 39 03
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Finančno okno

Finančno okno

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina je razdeljena na deset  mesečnih obrokov.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo v tajništvu Glasbene šole Slovenske Konjice.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.
Vpisnina se plača na začetku šolskega leta.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na deset mesečnih obrokov.


Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki jo za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

 

CENIK - Pravilnik o šolskih pristojbinah!


© 2024 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art