• 03 759 39 03
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaposleni

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina je razdeljena na deset  mesečnih obrokov, mesečno 30,00 €.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo v tajništvu Glasbene šole Slovenske Konjice.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.
Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 10,00 €.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.
Za tiste učence, ki oboskujejo samo nauk o glasbi (NGL) je mesečni znesek 15,00 €, plesne pripravnice (PP) pa 25,00 €.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na deset mesečnih obrokov in en obrok znaša 12.00 €.
Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki jo za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH .... TUKAJ


  • Glasbena šola Slovenske Konjice
  • Glasbena šola Slovenske Konjice

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

STROKOVNI DELAVCI

1. BLAŽIČ DAMIJANA (NGL, solfeggio) Učilnica 1 059 344 553
2. CIOATA ELENA (plesna pripravnica, balet) Baletna dvorana 059 344 552
3. DAJČMAN JASMINA (saksofon) Učilnica 4 059 344 557
4. FRIDRIH VERONIKA  (klavir, korepeticije) Učilnica 9 059 344 562
5. GOVEDIČ VESNA (klavir, korepeticije) Učilnica 9 059 344 562
6. HRASTNIK DOMEN (violončelo) Učilnica 4 059 344 557
7. KASTRATOVIK MAJA (klavir) Učilnica 9 059 344 562
8. KLEVŽE BRANIMIR, ravnatelj
(trobenta, evfonij, pihalni orkester)
Pisarna ravnatelj 059 344 550
9. KMETEC FRANJA (klavir, korepeticije) Učilnica 8 059 344 561
10. KOČNIK FRANJA (citre) Učilnica 3 059 344 556
11. KOTNIK MARUŠKA  (violina) Učilnica 13 059 344 566
12. KREVEL JANEZ (kontrabas) Koncertna dvorana  
13. KRUPLJAN LIDIJA (klavir) Učilnica 6 059 344 559
14. LESKOVAR MATEJ (pozavna) Baletna dvorana 059 344 552
15.  LUNEŽNIK VITA (violina, godalni orkester) Učilnica 7 059 344 560
16. MATAVŽ BOJANA
(harmonika, harmonikarski orkester)
Učilnica 11 059 344 564
17. OBRUL ANDREJA
(petje, zborovsko petje in  vokalna tehnika)
Učilnica 3, Knjižnica 10

059 344 556

059 344 563

18. OŽVALD DORA (PGV, GP, pevski zbor) Učilnica 1 059 344 553
19. POTOČNIK SARA (violina) Učilnica 13 059 344 566
20. RUMPF ZDRAVKO (kitara) Knjižnica 10 059 344 563
21. SENEGAČNIK JERNEJ ml. (trobenta, evfonij) Učilnica 3 059 344 556
22. SENEGAČNIK JERNEJ st. (kitara, kitarski orkester) Učilnica 12 059 344 565
23. SKAZA AVGUST (trobila, tolkala) Učilnica 2 059 344 555
24. SKRBIŠ NEJA (klavir, korepeticije) Učilnica 4, 9

059 344 557

059 344 562

25. SKRBIŠ ŽIVA (flavta) Učilnica 7 059 344 560
26. ZAVEC JANEZ (klarinet) Učilnica 5 059 344 558
27. ZAVŠEK NATAŠA (kitara) Učilnica 7 059 344 560
28. ZEMLJAK SANDRINE (flavta) Učilnica 14 059 344 567


ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO OSEBJE 

1. Kitek Slavica (tajnik VIZ VI) 03 759 39 03
2. Rančnik Nataša  (računovodja, tajnik VIZ VI) 03 759 39 03
3. Skaza Pavel (hišnik) 059 344 554
4. Milić Biljana (čistilka) 03 759 39 03

 


© 2020 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art